Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna to państwowa instytucja. Jest instytucją kontrolno-nadzorczą. Przedstawicielem Inspekcji Weterynaryjnej jest Główny Lekarz Weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna zajmuje się zwalczaniem, przeprowadzaniem i sprawowaniem nadzoru. Skupia się ona jedynie na szeblu powiatowym, jeżeli chodzi o Polskę. Przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jak już wspomniałem, do zadań Inspekcji należy zwalczanie, czyli zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt; zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka; monitorowanie zakażeń zwierząt oraz badanie zwierząt, które przeznaczone są do rzeźni. Inspekcja ta zajmuje się także przeprowadzaniem granicznej kontroli weterynaryjnej oraz kontroli w handlu i wywozie zwierząt. Inspekcja także sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produtków zwierzęcych, wprowadzaniem ich na rynek, wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środkow żywienia zwierząt i wiele innych.